Home Lm ??p Dng ??p Nn ch?n s?c ngang hay s?c d?c cho trang ph?c
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:420. Error 9: Invalid character

Nn ch?n s?c ngang hay s?c d?c cho trang ph?cM?t trong nh?ng quy t?c c? b?n nh?t v? ph?c trang: nh?ng ???ng k? ngang lm b?n trng bo h?n, s?c d?c l?i lm b?n trng m?nh mai h?n. Nh?ng nghin c?u m?i cho r?ng ph? n? ?ang nh?m l?n r?t nhi?u v ?i?u ng??c l?i m?i ?ng.

Nn ch?n s?c ngang hay s?c d?c cho trang ph?c

Peter Thompson, ng??i ? ti?n hnh m?t nghin c?u ? tr??ng ??i h?c York, ? lm nhi?u ng??i hoang mang khi ch? ra ph? n? ? nh?m l?n th? no. ng ni, cc nh khoa h?c ? bi?t ???c ??c tnh khng xu n?nh c?a cc s?c d?c g?n 150 n?m nay.

Trong m?t nghin c?u g?m c h?n 200 c?p ?nh ph? n? v?i nh?ng s? k?t h?p vi?n s?c khc nhau, ng v ??ng nghi?p ? York m?i tnh nguy?n vin ?nh gi xem hnh ?nh no trng m?nh mai h?n. Cc s?c ngang ???c nh?n ??nh l m?nh mai h?n v?i g?n 6%, m?t con s? kh ?ng k?.

Nn ch?n s?c ngang hay s?c d?c cho trang ph?c
Nn ch?n s?c ngang hay s?c d?c cho trang ph?c

Ti?n s? Thompson cn ch? ra k?t qu? nghin c?u c?a Hermann von Helmholtz, m?t nh tm l h?c ng??i ??c, ng??i t?o ra ?o ?nh hnh vung vo nh?ng n?m 1860. ?o ?nh ny g?m hai t?p h?p cc ???ng song song, m?t l s?c ngang v m?t l s?c d?c, v?a ?? kht thnh hnh vung. Cc hnh vung c kch c? nh? nhau, nh?ng cc ???ng d?c l?i tr?i trn m?t vng r?ng h?n.

Helmholtz p d?ng k?t qu? nghin c?u c?a mnh cho th?i trang ph? n? trong cu?n c?m nang v? quang h?c tm l, xu?t b?n n?m 1867, trong ? ng ghi r?ng cc qu b mang trang ph?c c k? ngang lm h? trng cao h?n.

L?p lu?n c?a Helmholtz ? th?t truy?n trong th? k? 20 khi ti?n s? Thompson gi?i thch ki?n sai l?m cho r?ng ng??i c dng m?p m?p s? c l?i v?i nh?ng ???ng ngang: "Ti cho r?ng chng ta ? hi?u nh?m v ti khng hi?u sao chng ta c th? ngh? r?ng nh?ng s?c d?c lm chng ta m?nh mai h?n".

ng cn b? sung, quan ni?m cho r?ng mu ?en lm chng ta trng m?nh mai h?n l ?ng. M?c mu ?en l?i t?t. Ki?u ? c hi?u qu?. Chng ta nhn vo vng trn ?en trn m?t n?n tr?ng. Vng ?en s? trng nh? h?n vng tr?ng.

K?t qu? nghin c?u c?a Ti?n s? Thompson c th? lm nhi?u ng??i ng?c nhin theo quan ?i?m khoa h?c nh?ng chng khng ch?c c th? lm lung lay n?n mng c?a th? gi?i th?i trang t? h?p ? M? trong tu?n l? th?i trang New York Fashion Week.

V ?y l l do phi khoa h?c gi?i thch t?i sao s?c d?c lm b?n trng bo h?n: c? th? ph? n? l nh?ng ???ng cong, theo l? t? nhin. Cc s?c d?c l?i th?ng ??ng. N?u b?n ??t m?t s?c d?c th?ng ??ng ln m?t ?y cong, ???ng s?c b? c? th? d??i n lm mo m ?i v s? ch? lm b?t ln nh?ng ch? l?i cong c?n.

?i?u t??ng t? g?n nh? khng qu ?ng v?i s?c ngang, ? l l do t?i sao nh?ng chi?c qu?n n?t c ?ai ?i khi th?nh hnh tr? l?i, trong khi nh?ng chi?c qu?n c v?n d?c ???c Mary Quant l?ng x trong th?p nin 60 l?i b? c?t g?n vo trong nh?ng cu?n sch l?ch s? th?i trang.

Th?c ra cc ???ng s?c nhn chung khng lm ??p h?n m?t dng v? m?p m?p. Cc m?u hnh h?c v cc ???ng cong t? do, m?t khc l?i r?t hi?u qu?, chia nh? vng b? m?t ?ang ???c ph? ln v lm m?t ta nh?m t??ng n nh? h?n so v?i th?c t?. Nh?ng s? th?c ?ng s? v?n cn ?: bo lm b?n trng bo, v khng m?t th? v?i no c th? gi?u ?i ???c ?i?u ?

Theo Times

Th?i trang lin quan cng ch? ??

 

??ng nh?p Website

?ang tr?c tuy?n

Hiện có 9 khách Trực tuyến

C?m nang Gi?i thi?u Website

?ng n??c, ?ng d?n n??c

BKAV PRO 2014, 2015 VN
Siu khuy?n mi ph?n m?m Bkav Pro 2014 Mua 1 t?ng 1...

MY L?C N??C RO USA
Mua bn, B?o hnh v S?a ch?a: My l?c n??c, Bnh l?c n??c...

Th? gi?i ?? ch?i, DoChoi.Net, DoChoi.Com, DoChoi.Vn ?? CH?I TR? EM, NG??I L?N
?? ch?i Sex, Tnh d?c, Hnh ?nh, Phim, Truy?n, Cc t? th? Ng??i l?n
Khuyen mai Bkav Pro 2013 Gia re

M?u Th?i trang M?i nh?t N?m 2010

Xu h??ng Th?i trang M?i nh?t 2010

Ph? ki?n Th?i trang M?i nh?t 2010

Chuyn m?c C?m nang Lm ??p


Th?i trang m?i nh?t - Tin m?i ??ng

Th?i trang hot nh?t - ??c nhi?u nh?t

Chuyn m?c ?nh vi?n Th?i trang