Home Th?i trang Th?i trang N? Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i boNh?ng ki?u o vy ma h d??i ?y s? gip b?n trng cao h?n v thanh m?nh h?n, m khng c?n ?n king kh?c kh?. B?n hy so snh nh?ng m?u vy khi?n b?n trng m?p m?p h?n v nh?ng m?u vy ph h?p khi?n b?n m?nh mai v xinh ??p h?n nhi?u

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

B?n khng nn: Ki?u mini jupe m Etheliya Hananova ?ang m?c lm n?i b?t ph?n b?p ?i to, cn ph?n o sng mu l?i m st thn khng ph h?p.B?n nn: Chi?c vy ?? khi?n c trng quy?n r? h?n nhi?u. N lm l? r ???ng cong c? th? v gi?u ?i nh?ng nh??c ?i?m. V?i ki?u vy ny, mu ?en c?ng s? r?t h?p.
L?u : m?t chi?c vy li?n thn lun ??m b?o t?o ???ng cong cho b?n.

 

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

B?n khng nn: Chi?c vy m c eo cao khi?n Lauren LaPuma l? ra thn hnh qu? l, thay v gi?u n ?i. B?n nn: M?t b? ??m nh? r?t thanh nh. Ph?n x?p n?p ? c? v tay h?t cao ko s? ch ln pha trn, v th? n cn b?ng l?i v?i n?a d??i to h?n.
Ch : nh?ng hoa v?n d?c theo thn vy khi?n ng??i m?c trng m?nh mai h?n.

 

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

B?n khng nn: M?c d ? gi?m cn r?t nhi?u nh? ?n u?ng v th? d?c, Jainmy Martinez, v?n th?t b?i trong vi?c tr? thnh c gi duyn dng v?i b? ?? ny. B?n nn: V ?y, m?t thn hnh quy?n r? trong chi?c vy m x?p n?p s?c s?o.
L?u : nh?ng n?p chun ? hai bn t?o ra ???ng cho s? v?t b?t t?m nhn v? b? r?ng c? th?.

 

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

B?n khng nn: Chi?c vy l?ng mu h?ng khi?n Jennifer Fleming h? chn qu nhi?u, ph?n c? cao khi?n c trng nh? ng??i ln v?y. B?n nn: Chi?c vy b st thu nh? ph?n hng v ?i, b?ng cch b? sung nh?ng v?t mu di s?m ? hai bn c? th?, t?o ra trung tm sng mu ? gi?a, khi?n c? th? thun h?n.
L?u : nh?ng d?i mu sng ? gi?a c? th? s? khi?n b?n m?nh mai h?n.

 

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

B?n khng nn: chi?c vy khng r hnh th ny khi?n vai o c?a Andrea Sadler r?ng h?n, v giy ?en t?o c?m gic c?t gi?a ?i chn.
B?n nn: Nh?ng ???ng s?c ??nh hnh l?i c? th?.
L?u : Nh?ng ???ng s?c t??ng ph?n cao v?i trang ph?c s? t?o ra hi?u ?ng c?a chi?u cao.

 

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

B?n khng nn: Chi?c vy hoa c?a Gail Maceda r?t xinh, nh?ng l?ng l?o ??n m?c n lm gi?u ?i thn hnh nh? g?n c?a c. B?n nn: M?t chi?c vy phn t?ng th? ny, v?i ph?n trn sng, n?a d??i ?en thu ht nh m?t vo chi?c c? di v vng eo cao.
L?u : nh?ng s? k?t h?p gi?a ph?n sng v t?i s? lm tn c? th?, xa ?i cc nh??c ?i?m.

 

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

Nh?ng m?u vy nn v khng nn m?c cho ng??i bo

B?n khng nn: Chi?c vy qu ng?n, qu m?ng v qu thi?u v?i cng chi?c th?t l?ng qu to khi?n Tara Liggins trng nhu nh?.

B?n nn: M?t n?p g?p d?u dng ? c? v chi?c vy nh? hnh ch? A t?o ra c?m gic t?ng chi?u cao. M?t chi?c th?t l?ng nh? cng tng ?nh ??u vng eo.

L?u : nh?ng n?p g?p lun t?o ra c?m gic nh? l?i, th?a mi, v m?t chi?c dy l?ng m?nh s? ki?m sot ???ng cong.

ThoiTrangs.Com - Theo MSN
 

??ng nh?p Website

?ang tr?c tuy?n

Hiện có 6 khách Trực tuyến

C?m nang Gi?i thi?u Website

?ng n??c, ?ng d?n n??c

BKAV PRO 2014, 2015 VN
Siu khuy?n mi ph?n m?m Bkav Pro 2014 Mua 1 t?ng 1...

MY L?C N??C RO USA
Mua bn, B?o hnh v S?a ch?a: My l?c n??c, Bnh l?c n??c...

Th? gi?i ?? ch?i, DoChoi.Net, DoChoi.Com, DoChoi.Vn ?? CH?I TR? EM, NG??I L?N
?? ch?i Sex, Tnh d?c, Hnh ?nh, Phim, Truy?n, Cc t? th? Ng??i l?n
Khuyen mai Bkav Pro 2013 Gia re

M?u Th?i trang M?i nh?t N?m 2010

Xu h??ng Th?i trang M?i nh?t 2010

Ph? ki?n Th?i trang M?i nh?t 2010

Chuyn m?c C?m nang Lm ??p


Th?i trang m?i nh?t - Tin m?i ??ng

Th?i trang hot nh?t - ??c nhi?u nh?t

Chuyn m?c ?nh vi?n Th?i trang