Home Th?i trang Th?i trang N? Vy ??m dnh cho ng??i gy
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:420. Error 9: Invalid character

Vy ??m dnh cho ng??i gyTi n?m nay 27 tu?i, cao 1m50 n?ng 39kg, thn hnh ti v?n nh? b nn vng 2 c?a c?ng r?t nh?. Ti r?t thch mu ?en ho?c o pull nh?ng khng th? m?c ???c b?i nhn nh? con m?m". R?t mong ???c t? v?n cho ti cch ?n m?c (Th?o My).

Vy ??m dnh cho ng??i gy

V?i vng eo kh nh? b?n ch?n ki?u c nhi?u h?a ti?t v r?ng lm cho b?n trn, khng nn m?c mu t?i s? lm cho b?n gy ?i. B?n nn m?c o c tay ng?n ho?c tay l? s? che d??c ph?n vai to, ??ng th?i b?n ch y ch?n loai o ng?c c ti nng nh?m cn ??i l?i thn hnh c?a mnh.

Vy ??m dnh cho ng??i gy

Vy ??m dnh cho ng??i gy

Vy ??m dnh cho ng??i gy

Vy ??m dnh cho ng??i gy

B?n khng nn ch?n nh?ng ki?u o qu di qua l?ng cng lm l? khuy?t ?i?m c?a b?n h?n n?a v ch?t li?u m?ng m st m hy ch?n ch?t li?u m?ng nh?ng c thi?t k? nhi?u h?a ti?t, t?ng l?p ?? lm ??y ??n thn hnh b?n. Hy ch?n tng mu t??ng ph?n hay ??m li?n ki?u ph?i cng tng ??n gi?n v d? th??ng.

ThoiTrangs.Com - Theo Newnem

 

??ng nh?p Website

?ang tr?c tuy?n

Hiện có 59 khách Trực tuyến

C?m nang Gi?i thi?u Website

?ng n??c, ?ng d?n n??c

BKAV PRO 2014, 2015 VN
Siu khuy?n mi ph?n m?m Bkav Pro 2014 Mua 1 t?ng 1...

MY L?C N??C RO USA
Mua bn, B?o hnh v S?a ch?a: My l?c n??c, Bnh l?c n??c...

Th? gi?i ?? ch?i, DoChoi.Net, DoChoi.Com, DoChoi.Vn ?? CH?I TR? EM, NG??I L?N
?? ch?i Sex, Tnh d?c, Hnh ?nh, Phim, Truy?n, Cc t? th? Ng??i l?n
Khuyen mai Bkav Pro 2013 Gia re

M?u Th?i trang M?i nh?t N?m 2010

Xu h??ng Th?i trang M?i nh?t 2010

Ph? ki?n Th?i trang M?i nh?t 2010

Chuyn m?c C?m nang Lm ??p


Th?i trang m?i nh?t - Tin m?i ??ng

Th?i trang hot nh?t - ??c nhi?u nh?t

Chuyn m?c ?nh vi?n Th?i trang