Home Xu h??ng Th?i trang Tr? B? s?u t?p th?i trang xun h n?m 2010

B? s?u t?p th?i trang xun h n?m 2010Emma Watson trng th?t l?p lnh trong chi?c ??m ng?n vng ng c?a th?i trang metallic sequins, NTK Christopher Kane gi?i thi?u nh?ng chi?c ??m car hi?n ??i, nh?ng chi?c vy ng?n quy?n r? l?p lnh h?i h s? gip b?n tr? nn xinh ??p nh? m?t nng cng cha su?t ma xun 2010 s?p ??n ??y nha!

B? s?u t?p th?i trang xun h n?m 2010

1. Metallic Sequins

Thoi trang Metallic Sequins
Th?i trang Metallic Sequins

Sn di?n th?i trang c?a Burberry Prorsum ? di?n ra trong s? l?ng l?y m?t ph?n v dn ng??i m?u n?i ti?ng, nh?ng ph?n l?n v m?t trong nh?ng xu h??ng th?i trang ?ang ???c yu thch nh?t: metallic sequins!

Emma Watson l?p lnh v?i ??m vng Metallic Sequins
Emma Watson l?p lnh v?i ??m vng Metallic Sequins

Ngay c? c nng Emma Watson ngi sao trong chi?n d?ch qu?ng co c?a nhn hng ny c?ng trng th?t l?p lnh trong chi?c ??m ng?n vng ng c?a mnh

Phong cch Metallic Sequins ??p l?ng l?y ma thu
Phong cch Metallic Sequins ??p l?ng l?y ma thu

B?n c th? ph?i trang ph?c c?a mnh theo phong cch ny ?? c ???c m?t v? ??p l?ng l?y ma thu. 1 o khoc Phillip Lim c gi $1,500 ??y!

2. V?i Gingham

Thoi trang vai Gingham
Th?i trang v?i v?i Gingham

Christopher Kane lun bi?t ng??i ph? n? mu?n g ? l nh?ng b? trang ph?c c tnh!

B? trang ph?c c tnh c?a Christopher Kane
B? trang ph?c c tnh c?a Christopher Kane

Nh thi?t k? ng??i Anh ?nh ?m ny ? ??a ra hng lo?t nh?ng chi?c ??m car trong b? s?u t?p ma xun c?a mnh v?i phong cch hi?n ??i nh? nh?ng trang ph?c m Bridget Bardot hay Marilyn Monroe ? t?ng m?c.

B? trang ph?c s?u t?p ma xun c?a Christopher Kane
B? trang ph?c s?u t?p ma xun c?a Christopher Kane

Hy ch?n cho mnh m?t b? cnh car hay m?t chi?c ??m xinh x?n cho ma thu ny nh! B?n c?ng c th? th? nh?ng chi?c o v?i phong cch m?nh m? ph?i cng chi?c qu?n jean yu thch c?a mnh!

??m Paul & Joe Sister gi c $200 thi !
??m Paul & Joe Sister gi c $200 thi !
Ph? ki?n ?i km chnh l chi?c ti xch hi?u Mrac tr? gi 308.70
Ph? ki?n ?i km chnh l chi?c ti xch hi?u Mrac tr? gi 308.70
?i giy ?en hi?n Christian Louboutin tr? gi 565.22
V ?i giy ?en hi?n Christian Louboutin tr? gi 565.22 ny n!

3. L?p lnh h?i h

B? s?u t?p nh?ng b? trang ph?c n?ng ??ng, m?nh m? ma h
B? s?u t?p nh?ng b? trang ph?c n?ng ??ng, m?nh m? ma h

Show di?n c?a Matthew Williamson l bu?i bi?u di?n r?m r? ??u tin trong tu?n l? th?i trang London v?a qua v nh thi?t k? ? th?c hi?n s? tr??ng c?a ng nh?ng b? trang ph?c n?ng ??ng, m?nh m?.

V?i  jacquard v v?i thu kim tuy?n c?a Matthew Williamson
V?i jacquard v v?i thu kim tuy?n c?a Matthew Williamson

V?i jacquard v v?i thu kim tuy?n ???c ?i?m xuy?n trn nh?ng chi?c o khoc v nh?ng chi?c vy ng?n quy?n r? t?o nn phong cch h?i h dnh cho b?n trong su?t ma xun s?p ??n.

Nh?ng chi?c vy ng?n quy?n r? t?o nn phong cch h?i h
Nh?ng chi?c vy ng?n quy?n r? t?o nn phong cch h?i h
??m Luella c gi l $875
??m Luella c gi l $875
V?i ??m Luella trng b?n th?t g?i c?m
V?i ??m Luella trng b?n th?t g?i c?m
V Miu Miu tr? gi 417.39
C?m thm chi?c v Miu Miu tr? gi 417.39 ny n?a th b?n s? tuy?t v?i cng tuy?t v?i h?n ??y!

4. Sang tr?ng m m?nh m?:

Nh?ng chi?c vy ?en nh? nh?n ? l?i ng??c dng tr? l?i v?i nh?ng ???ng nt v h?a ti?t ??c tr?ng h?n trong b? s?u t?p xun 2010 c?a Phil.

B? s?u t?p xun 2010 c?a Phil
B? s?u t?p xun 2010 c?a Phil - ??m Alexander Wang gi $580

5. Sequins:

Sequin ?ang chi?m ?u th? trn kh?p cc sn di?n ma xun bao g?m nh?ng chi?c o khoc, qu?n short v nh?ng chi?c ??m ??c ? o c?a Phillip Lim. Phong cch ny khng ch? dnh ring cho nh?ng bu?i ti?c sang tr?ng ?u nh!

Nh?ng chi?c ??m ??c ?o c?a Phillip Lim
Nh?ng chi?c ??m ??c ? o c?a Phillip Lim

Hy th? 1 chi?c o khoc sequin v?i qu?n jean cho m?t phong cch tr th?c ? m?i n?i ngy hay ?m, cng s? hay trn ph?.

6. Florals (hoa)

Nh?ng trang ph?c l?y hoa lm ch? ??
Nh?ng trang ph?c l?y hoa lm ch? ??

??n v?i b? s?u t?p Xun 2010 l ??n v?i nh?ng trang ph?c l?y hoa lm ch? ?? v nh?ng b? vy hoa ? ??n kh?p cc sn di?n c?a Rebecca Taylor,Cynthia Rowley, Vera Wang v Derek Lam Ai ni ph?i ch? ??n khi ma thu v ma xun qua ?i m?i th?y ???c nh?ng cnh hoa r?c r? no? Hy xem th? style c?a DianeKruger v di?n cho mnh m?t chi?c ??m hoa th?t n? tnh ngay by gi? nh!

ThoiTrangs.Com

 

??ng nh?p Website

?ang tr?c tuy?n

Hiện có 15 khách Trực tuyến

C?m nang Gi?i thi?u Website

?ng n??c, ?ng d?n n??c

BKAV PRO 2014, 2015 VN
Siu khuy?n mi ph?n m?m Bkav Pro 2014 Mua 1 t?ng 1...

MY L?C N??C RO USA
Mua bn, B?o hnh v S?a ch?a: My l?c n??c, Bnh l?c n??c...

Th? gi?i ?? ch?i, DoChoi.Net, DoChoi.Com, DoChoi.Vn ?? CH?I TR? EM, NG??I L?N
?? ch?i Sex, Tnh d?c, Hnh ?nh, Phim, Truy?n, Cc t? th? Ng??i l?n
Khuyen mai Bkav Pro 2013 Gia re

M?u Th?i trang M?i nh?t N?m 2010

Xu h??ng Th?i trang M?i nh?t 2010

Ph? ki?n Th?i trang M?i nh?t 2010

Chuyn m?c C?m nang Lm ??p


Th?i trang m?i nh?t - Tin m?i ??ng

Th?i trang hot nh?t - ??c nhi?u nh?t

Chuyn m?c ?nh vi?n Th?i trang